خدمات

خدمات


راه اندازی

راه اندازی دقیق همراه با تضمین کیفیت و عملکرد ، انجام تست های ایمنی بر روی دستگاه ها

نگهداری

نگهداری از دستگاه ها و انجام سرویس های ضروری برای حفظ سلامت دستگاه ها توسط تیم مهندس و آموزش دیده

فروش

فروش با کیفیت ترین و ایمن ترین دستگاه های شهربازی مناسب برای پارک ها و شهربازی و ...

پشتیبانی