محصولات

آفتاب مهتاب طرح حلزونی شهربازی 3 نفره ، 4 نفره و 5 نفره

طول 3 متر ، عرض 2 متر، ارتفاع 3 متر با ظرفیتهای 3 نفره ، 4 نفره و 5 نفره

دیگر محصولات

پشتیبانی