جزئیات مطالب

تبریک سال 1401

بر سر سفره احساس اگر جایی بود سخن ساده تبریک مرا جا بدهید سین هشتم سخن ساده تبریک من است جا سر سفره اگر نیست، به دل ها بدهید شکفته شدن غنچه سالی نو و دمیدن سپیده سده ای تازه ارمغانی است از پروردگار به ما که سخت ترین روزها را از سر گذارنیدم و راست قامت و استوار پا به روزگاری دیگر گذاشتیم. گروه صنعتی نوآوران شادی آغاز سال 1401 را به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از خیر و برکت و سعادت برایتان آرزومند است.

بر سر سفره احساس اگر جایی بود

سخن ساده تبریک مرا جا بدهید

سین هشتم سخن ساده تبریک من است

جا سر سفره اگر نیست، به دل ها بدهید

شکفته شدن غنچه سالی نو و دمیدن سپیده سده ای تازه ارمغانی است از پروردگار به ما که سخت ترین روزها را از سر گذارنیدم و راست قامت و استوار پا به روزگاری دیگر گذاشتیم.

گروه صنعتی نوآوران شادی آغاز سال 1401 را به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از خیر و برکت و سعادت برایتان آرزومند است.

پشتیبانی