جزئیات مطالب

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات سرگرمی ، شهربازی و پارک ها

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات سرگرمی ، شهربازی و پارک ها

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تفریحات سرگرمی ، شهربازی و پارک ها

11 الی 14 بهمن ماه 1401

تهران ، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

سالن A5 غرفه گروه صنعتی نوآوران شادی

 

پشتیبانی